...

با تو حرف ها دارم ...

همین روزهایی که خواب و بیدارش به هم طعنه می زند ... همین روزها ...

...

هزار سال بعد هم که بیاید زندگی ام را مرور می کنم به آن یک لحظه ای فقط می رسم که تو هیچ وقت یادت نیست ... که هیچ وقت نمی دانی اش ...

...

سلام.

نقطه هایم سر خط.

یکتا.

.

.

پی نوشت. می دانی رفیق پیامک های چند ماه به چند ماه! رفیق صدای یک بار شنیدهء آشنا! دلت که گرفت از این همه حرف های خوب و بد، از این همه خیال های خوب و بد که شاید تو حتی هیچ کدامشان هم نباشی _ نه آنقدر خوب، نه آنقدر بد _ بگو تا برایت چیزی بگویم ... همین.

.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید