... شهر سرد زیبا ...

... غریبه های آشنا ... این شهر سرد دوست داشتنی ...

این جا ... آلمان ... کلن ... دلم برای کیبورد خانگی ام تنگ شده است ... هوا سرد هست اما نه انقدر که خانه ام را از یادم برده باشد توی همین مدت کوتاه ...

...

کارهایی دارم این جا ... زود بر می گردم ... مینویسم از این شهر جدید ... از این زندگی تازه ... از شهر را قدم زدن های تنهایی ...

....

 

سلام ...

....

/ 0 نظر / 23 بازدید